De Duinen

Gebiedscommunicatie en projectcommunicatie | Herontwikkeling van een voormalig kassengebied pal achter de Monsterse duinen tot de unieke woonlocatie Schelpenduin met voornamelijk vrije kavels. De ‘visie De Duinen’, een nieuwe stedenbouwkundige hoofdstructuur voor het gebied van strandopgang Schelpenpad tot aan de Orberlaan, is gemaakt in samenwerking met een klankbordgroep.

Poeldijkerhout

Gebiedscommunicatie | Ontwikkeling van een nieuwbouwwijk grenzend aan de dorpskern van Poeldijk. Het oorspronkelijke krekenlandschap wordt in de nieuwe structuur hergebruikt en uitgebreid. Gefaseerd worden circa 180 woningen in diverse typen en prijsklassen in verkoop gebracht.

Park Sonnehoeck

Gebiedscommunicatie | Ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in het noorden van Kwintsheul. De wijk ligt naast de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck en wordt gerealiseerd rondom een groene ecologische zone. Gefaseerd worden circa 180 woningen in diverse typen en prijsklassen in verkoop gebracht.